Om UUPI

Velkommen

Velkommen til Døgninstitutionsafdelingens hjemmeside UUPI.gl

Med hjemmesiden er det vores håb, at UUPI.gl kan medvirke til at være informationsportal for vores primære målgruppe som er kommuner, døgninstitutioner og sekundær målgruppe som er den alm. borger om de ydelser, som Socialstyrelsen herunder Døgninstitutionsafdelingen arbejder med.

Med denne hjemmeside vil vi beskrive de opgaver og funktioner, som Døgninstitutionsafdelingen til dagligt arbejder med for at give dig som bruger af hjemmeside overblik over serviceprofilen.     

Heri kan du finde følgende informationer om :

- Oplysninger om ansatte under døgninstitutionsafdelingen og hvilken funktion hver ansat har i forhold til afdelingen. 

- Alle selvstyret ejede døgninstitutioner for børn, unge og voksne handicappede i hele Grønland.

- Central visitationsudvalg

- Gældende lovgivning indenfor B/U, Handicap området og det gældende generelle lovgivning som har relevans for de nævnte områder.

- Relevante Viden omkring børn og unge, og handicappede samt analyser og rapporter omsorgssvigt generelt.

Om Døgnistitutionsafdelingen: 
Døgninstitutionsafdelingen er organisatorisk og fysisk placeret i Socialstyrelsen og varetager en bred vifte af arbejdet på døgninstitutionsområdet.

Afdelingen varetager overordnet ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge og for de selvstyreejede døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap.

Afdelingens opgaver består bl.a. i socialfaglig og pædagogisk vejledning og rådgivning af institutionerne, indsamling og formidling af relevante viden, have øje for nye tiltag og paradigmer og potentiale for nye udviklingsopgaver m.m.

Afdelingen varetager også den overordnede drift.

Endelig registrerer og monitorerer af indkomne indberetninger om magtanvendelse, fysisk psykisk vold, alvorlige hændelser.

Har du spørgsmål eller kommentar om indholdet af hjemmesiden, har du mulighed for at tage kontakt med os

Her kan du læse Status over tiltag igansat på baggrund af Deloitte, analyse fra 2011.