Handicapinstitutioner

Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap i Grønland

Her er en oversigt over alle selvstyrets døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap. Nogle af institutioner er kombineret institutioner f.eks. som alm. døgninstitution for børn og unge, men som har satellit afdelinger til personer med særlige behov.

Døgninstitutionsområdet er gennemgående karakteriseret ved meget engagerede medarbejdere og ledere, der lægger en stor indsats for at hjælpe børn og unge med sociale vanskeligheder og børn og voksne med vidtgående handicap bedst muligt. Der er stor vilje, fleksibilitet og mange ildsjæle, der ønsker at styrke området og skabe de bedst mulige vilkår og indsatser over for målgrupperne. Dette til trods er der fortsat et stort potentiale i forhold til at styrke området, herunder flere problemstillinger, der aktuelt og fremadrettet udfordrer døgninstitutionsområdet. Nogle udfordringer er særlige for Grønland, mens andre svarer til de udfordringer, der opleves for området i andre vestlige lande.  citat fra Deloittes seneste redegørelse og rapport fra 2011.

har du spørgsmål om indhold, er du velkommen til at tage kontakt med os.