Institutioner

Selvstyrets døgninstitutioner i Grønland:

Der er en bred vifte af døgninstitutioner målrettet og tilpasset brugere med meget forskellige behov. Dette for både personer med vidtgående handicap og for børn og unge, hvilke drives af Socialstyrelsen - Døgninstitutionsafdelingen. 

På denne hjemmeside kan du finde alle relevante kontakt oplysninger for hver enkelt institutioner. 

Sagsbehandling og beslutningskompetencen vedr. anbringelser af børn og unge eller personer med vidtgående handicap ligger først og fremmest i kommunerne. Socialstyrelsen visitere til egnet døgninstitution i henhold til borgerens behov.